Sedert 2010 steunt Freja Food eveneens Artsen Zonder Grenzen wanneer een dringende behoefte merkbaar is.

Klik op de stickers om onze verschillende acties te bekijken.

MSF EBOLA 2014
MSF EBOLA 2014

MSF SOMALIE 2011

MSF PAKISTAN 2010

2015

2014

2011

2010